Eğitimde Hipnoz Uygulamaları

  • Anasayfa
  • Eğitimde Hipnoz Uygulamaları

İÇİNDEKİLER

Yazar Hakkında

Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM

İnsan Beyninin Yapısı Ve İşleyişi
Kafatası
Nöronlar
Nörotransmitterler
Merkezi Sinir Sistemi
Beyin
Zihinsel Kapasite
Beyin Dalgaları
Beynin Özellikleri

İKİNCİ BÖLÜM

Sağ Beyin-Sol Beyin
Beyninizin Hangi Yarısını Daha Çok Kullanıyorsunuz?
Sağ Beyin – Sol Beyin
Sağ ve Sol Yarının Baskın Özellikleri
Bilinç-Bilinçaltı
Bilinçaltının Özellikleri
Eleştirel Yetenek
Olumlu Düşünme
Zihinsel Canlandırma
Kendini Kaptırmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenme Nedir?
Öğrenme Sitili
Öğrenme Stratejileri
Daha İyi Öğrenme İçin İpuçları
Öğrenmeyi Engelleyen Faktörler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hafızanın Yapısı
Açık Hafızada Bilginin İşlenmesi Aşamaları
Hafızanın Çalışma Biçimi
Bilgileri Uzun Süreli Hafızaya Alma Yolları
Öğrenmemizi Ve Hafızamızı Güçlendiren Besinler

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hipnoz Nedir?
Hipnoidal Durum
Hipnoz Tanımları
Hipnozun Tarihi
Hipnoz Hakkındaki Yanılgılar
Hipnozun Yan Etkileri
Hipnoz Seansını Olumsuz Etkileyen Faktörler
Hipnozun Özellikleri
Hipnozun Derinlikleri
ALTINCI BÖLÜM
Hipnotik Fenomenler
EEG Değişikleri
Diğer Fonksiyonel Değişikler
Analjezi ve Anestezi
Hiperestezi
Katalepsi
Dışarıdangözlem
Otomatik Devri Hareketler
Somnambul Hal – Uyurgezerlik
Hallüsinasyonlar
Rüya Görme
Zaman Tayini ve Zaman Distorsiyonu
Zamanda Benzer Oryantasyon
Zamanda Dezoryantasyon
Mekânda Dezoryantasyon
Telepati
Derin Trans Özdeşliği
Amnezi
Hiperemnezi
Ekmnezi – Mazide Yaşamak
Clairvoyance
Stigmatlar
İdeomotor Tepki
Otomatik Yazı

YEDİNCİ BÖLÜM

Telkin Nedir?
Telkinin Kabul Kuralları
Hipnotik Formül
Hipnotik Telkin Oluşumu
Direkt Ve Dolaylı Telkinler
Post Hipnotik Telkinler
Belirti Netliği
Telkin Edilebilirlik
Telkine Yatkınlık Testleri

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hipnotik İndüksiyonlar
Hipnotik İndüksiyonlar Ve Çeşitleri
Hipnotik İndüksiyon Teknikleri Tip 1: Göz Odaklanması
Hipnotik İndüksiyon Teknikleri Tip 2: Rahatlama
Hipnotik İndüksiyon Teknikleri Tip 3: Zihinsel Karışıklık
Hipnotik İndüksiyon Teknikleri Tip 4: Zihinsel Yanlış Yönlendirme
Hipnotik İndüksiyon Teknikleri Tip 5: Eşitliğin Kaybolması
Hipnotik İndüksiyon Teknikleri Tip 6: Sinir Sistemine Şok
Kime Hangi İndüksiyon Uygulanır?
İndüksiyon Başarısız Olduğunda
Direncin Üstesinden Gelmek
Trans Kanıtı
Transın Bitişi

DOKUZUNCU BÖLÜM

Değişim Çalışması
Öngörüşme
Değişiklikler Yaratmak
Değişiklik Yaratmada Dört Element
Fizyoloji
Stratejiler
Uygunluk
İnançlar
Üç Mümkün İnanç Çeşidi
İnanç Stratejilerinin İşlevleri
Zihinsel baskı: Bunlar nasıl oluşur ve nelerdir?
Uyumsuz ve Çelişen İnançlar
Kriterleri ve Değerleri Keşfetmek

ONUNCU BÖLÜM
Problemlerin Perde Arkası
Öğrenilmiş Çaresizlik
Kelimelerin Gücü/ Etiketlemek
Sınav Kaygısı
İnançlar
Parçalar
İkincil Kazançlar

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Örnek Teknikler Ve Telkinler
Teknikler
Hipnotik Rüya Görme
Yeni Davranış Oluşturma Kalıbı
Parça Entegrasyonu (parça/bölüm/kısım)
6 Adımda Yeniden Çerçeveleme
Yeni Bir Yan/Parça Yaratma
Dönen Semboller
Bir Kaynağı Başka Bir Bağlama Aktarmak ve Geleceğe Uyarlama
Hızlı Fobi Tedavisi
İdeomotor Sinyallerle Bilinçaltı Araştırma
El-Yüze Terapisi
Metafor Yaratma
Sırt Çantası Metaforu
Tropik Ada ve Bulut Metaforu
Yedi Kapı Metaforu
Problemin Metaforik Değişimi
Telkinler
Ders Çalışma Telkini
Sınav Tutumları Telkini
İstediğin Şekilde Hatırlama Telkini
Hafızayı Güçlendirici Telkin
Hızlandırılmış Öğrenme Telkini
Odaklanma ve Öğrenme Telkini
Konsantrasyon Arttırma
Sınav Kaygısı
Sınav Gününü Yaşama
Sınav İçin Oto Telkin Örneği