HİPNOZA GİRİŞ METİNLERİ

  • Anasayfa
  • HİPNOZA GİRİŞ METİNLERİ

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

HİPNOZU TANIMLAMAK
Hipnoidal Durum
Hipnoz Tanımları
Hipnoz Tarihi
Hipnoz Teorileri
İlk Hipnoz Teorileri
Hipno Uyku
Çağdaş Hipnoz Teorileri

2. BÖLÜM

Hipnoz Hakkındaki Yanılgılar
Hipnoz Önündeki Engeller
Hipnozun Özellikleri

3. BÖLÜM

Telkin Edilebilirlik
Hipnotik Formül
Belirti Netliği
Hipnotik Telkin Oluşumu
Direkt ve Dolaylı Telkinler

4. BÖLÜM

Bilinçli Zihin-Bilinçdışı Zihin
Eleştirel Yetenek
Değişiklikler Yaratmak
Direncin Üstesinden Gelmek
Trans Kanıtı
Transın Bitişi

5. BÖLÜM

Hipnotik Metotlar/Hipnoz Çeşitleri
Oto Hipnoz
Kendi Kendini Hipnoz
Geleneksel Hetero hipnoz
Ericksoncu Hipnoz
Spor Hipnozu

6. BÖLÜM

Hipnotik İkna Ediciler (Telkine Yatkınlık Testleri)
Arkaya Düşürme
Öne Düşürme
Yanlara Düşürme
Diğer Testler
Parmakları açtırma Testi
Parmakları kapatma testi
Hafif Bir Cismin Ağır gelmesi
Parmakları Kenetleme
Parmakları Ayırma
Elleri Ayırma
Kişiyi Alkışlamaya Zorlamak
Kişinin Kolunu Bükmesine Engel Olmak
Gevşeyen Kol Testi
Yükselen Kol Testi
Dokunmadan Kol Kaldırma Testi
Tokalaşma Testi
Otomatik Hareket Testi
Kişinin Ağzını Kapamasına Engel Olmak
Kişiyi Oturmaya Zorlamak
Kişinin Kımıldamasına Engel Olmak
Kaşıntı Meydana Getirmek
Göz Kapaklarının Ağırlaştırılması
Göz Kapakları Katalepsi Testi
Sıcak-Soğuk Testi
Nokta Hareket Testi
Kağıt Kaybetme Testi
Renk Halüsinasyonu Testi
Kitap Ve Balon Testi
Yanak Ya da Çene Testi
Parmak Bükülmez Testi
Göz Kürelerinin Değerlendirilmesi

7. BÖLÜM

Hipnotik İndüksiyon Ve Çeşitleri
Hipnotik İndüksiyon Teknikleri Tip 1: Göz Odaklanması
Hipnotik Tümevarım Teknikleri Tip 2: Rahatlama
Hipnotik Tümevarım Teknikleri Tip 3: Zihinsel Karışıklık
Hipnotik Tümevarım Teknikleri Tip 4: Zihinsel Yanlış Yönlendirme
Hipnotik İndüksiyon Teknikleri Tip 5: Eşitliğin Kaybolması
Hipnotik Tümevarım Teknikleri Tip 6: Sinir Sistemine Şok

8. BÖLÜM

İndüksiyon Örnekleri
Braid’in Yöntemi
Dr. Liebeault’un Yöntemi
Dr. Bernheim’in Yöntemi
J. Filiatre’in Yöntemi
Gessman’ın Yöntemi
P. C. Jagot’un Yöntemleri
Gerling’in Yöntemi
Dr. Berillon’un Yöntemi
Dr. Bonnet’in Yöntemi
Trans Başlangıcı Örneği
Hipnoz Hazırlığı
Aşamalı Gevşeme İndüksiyonu
Aşamalı Rahatlama İndüksiyonu
Farkındalık İndüksiyonu
El Solunumu İndüksiyonu
Rahatlama İndüksiyonu I
Rahatlama İndüksiyonu II
Merdiven İndüksiyonu
Katı Kol İndüksiyonu
Kol Levitasyon İndüksiyonu I
Kol Levitasyon İndüksiyonu II
El ve Kol Kaldırma İndüksiyonu III
Kolu Havaya Kaldırma İndüksiyonu IV
Erickson Tarzı Kol Yükseltme İndüksiyonu V
Kol Düşürme İndüksiyonu
Sayı Sayma Yöntemiyle Hipnotik İndüksiyon
Kendi Gözüyle Bakma İndüksiyonu
Biyonik Kol İndüksiyonu
Zihin Karıştırma İndüksiyonu
Dave ELMAN’ın Hipnoz Anlayışı
ELMAN’ın Hipnoz Aşamaları
Rahatlama için Hipnoz İndüksiyonu (D. ELMAN’a göre)
Dave ELMAN İndüksiyonu
Dave ELMAN İndüksiyonu (Detaylarıyla birlikte)
Direkt Bakış İndüksiyonu
Nesne Düşürme İndüksiyonu
Nesneye Odaklanma İndüksiyonu
Göz Sabitleme İndüksiyonu I
Göz Sabitleme İndüksiyonu II
Uyku Telkinleriyle Göz Sabitleme İndüksiyonu III
Uyku Telkini Olmadan Göz Sabitleme İndüksiyonu IV
Aşamalı Rahatlamayla Göz Sabitleme İndüksiyonu V
Orman Ve Nehir İndüksiyonu
Klasik Hipnoz İndüksiyon Örneği
Eriksonian Hipnoz İndüksiyon Örneği
Transa Geçirme Soruları-I
Transa Geçirme Soruları-II
Duyusal Duyarlılıkla Hipnotik İndüksiyon
Duyusal Bazlı Hipnotik İndüksiyon
İmgeleme-Dereceli Gevşeme ve Hipnoz Kombinasyonu
Hipnozla Gevşeme İndüksiyonu
Metronom Hipnozu
El Düşürme İndüksiyonu
İndüksiyon, Gözkapağı Ve Beden Katalepsisi
Tam Bir Oto Hipnoz Oturumu
Adım Adım Oto Hipnoz

9. BÖLÜM

Telkin Metinleri
Ders Çalışma
Hızlandırılmış Öğrenme
Sınav Kaygısı-I
Sınav Kaygısı-II
Konsantrasyonu Arttırma
Hafıza Güçlendirici Telkin
Bolluk
Öfke/Terslik Kontrolü
Toplulukta Güven
Kendine Güven/Korku
Alkol
Depresyon