NLP TEKNİKLERİ İÇİNDEKİLER

  • Anasayfa
  • NLP TEKNİKLERİ İÇİNDEKİLER

1. Beynin Yapısı Ve İşleyişi 1
2. Zihinsel Kapasite 2
3. Beynimizin Üç Ana Kısmı 4
4. Beyninizin Hangi Yarısını Daha Çok Kullanıyorsunuz? 6
5. Beynin Sağ Ve Sol Yarısı 7
6. Sağ Ve Sol Yarının Baskın Özellikleri 8
7. Zihnin Yasaları 9
8. İnsan Olmanın Kuralları 12
9. Nlp’nin Dayandığı Temel İlkeler Ya Da Başarının Formülü 13
10. Bir Hedefin Taşıması Gereken Özellikler 15
11. Ölçekleme 17
12. Ps-Ds Modeli 19
13. Ulaşılabilir Bir Hedefin Anahtarları 23
14. Nlp İletişim Modeli 24
15. İletişimin İlkeleri 27
16. Nlp’nin Etkin Geri Bildirim Modeli 28
17. Kalibrasyon 29
18. Etkili İletişimin Sırrı: Uyum 30
19. Uyumun Sırrı: Ayak Uydurma 31 20. Ayak Uydurmanın Sırları 32
21. Temsil Sistemleri Testi 35
22. Temsil Sistemleri 38
23. Görsel Ağırlıklı Kişilerin Karakteristik Özellikleri 40
24. İşitsel Ağırlıklı Kişilerin Karakteristik Özellikleri 42
25. Dokunsal Ağırlıklı Kişilerin Karakteristik Özellikleri 44
26. İşitsel Dijital Ağırlıklı Kişilerin Karakteristik Özellikleri 46
27. Dilde Duyusal Tercihler 47
28. Öğrenme Sitilleri 49
29. Göz Erişim İpuçları 53
30. Alt Modaliteler 55
31. Alt Modaliteler Ve Göz Erişim İpuçları 57
32. Alt Modalitelerle İlgili Bazı Noktalar 61
33. Alt Modalite Çalışması: İçgözlem-Dışgözlem 63
34. Alt Modalite Çalışması: Sevmemek-Sevmemek 64
35. Alt Modalite Çalışması: Tutku Yaratmak 65
36. Alt Modalite Çalışması: Üzüntüyü Azaltma 65
37. Alt Modalite Çalışması: Motivasyon 66
38. Alt Modalite Çalışması: Mutluluğu Çoğaltma 68
39. Alt Modalite Çalışması: Hoşlanmak-Hoşlanmamak 68
40. Alt Modalite Çalışması: Kafa Karışıklığından Anlamaya Geçiş 69
41. Alt Modalite Çalışması: Hoşlanmadığınız Bir Hatırayı Değiştirme I 69
42. Alt Modalite Çalışması: Hoşlanmadığınız Bir Hatırayı Değiştirme II 69
43. Bir Alt Modalite Uygulama Örneği Olarak Swish Tekniği 71
44. Farklı Swish Tekniği 73
45. Alt Modalitelerle İnanç Değiştirme Tekniği 75
46. Alt Modalitelerle Tutku Patlaması 77
47. Alt Modalitelerle Fobi Tedavisi 79
48. Alt Modalitelerle Dokunsal Fobi Tedavisi 80
49. Alt Modalitelerle Buton Tekniği 81
50. Alt Modalitelerle Şüphe Giderici Teknik 81
51. Alt Modalitelerle Zararlı Alışkanlıklardan Kurtulmak 81
52. Alt Modalitelerle Haz Alınan Şeyi Kötü Duygunun İçine Atmak 82
53. Alt Modalitelerle Sihirli Gözlükler 82
54. Alt Modalitelerle Sıkıntı Giderme 83
55. Alt Modalitelerle Yas/Üzüntü/Depresyon Tedavisi 83
56. Alt Modalitelerle Alerji Tedavisi 84
57. Alt Modalitelerle Godiva Kalıbı 85
58. Alt Modalitelerle Hayali Gerçek Kılma 86
59. Alt Modalitelerle Umutlar/Düşler 87
60. Alt Modalitelerle Öğrenme Konusunda Tutum Değişimi 87
61. Çapa Nedir? 88
62. Çapa Oluşturmanın Dört Adımı 88
63. Başarılı Çapa Atmanın Önemli Faktörleri 89
64. Çapa Atmakla İlgili Özel Durumlar I 90
65. Çapa Atmakla İlgili Özel Durumlar II 93
66. Geleceğe Uyarlamak 95
67. Şimdi Ve Burada Çapası 95
68. Kişisel Kaynak Çapası 96
69. Yığınak Çapaları İçin Seçilmiş Ruh Halleri 97
70. Yığınak Çapaları Uygulama 98
71. Çapa Çökertme 99
72. Zincirleme Çapa 100
73. Kayan Çapalar 102
74. Kayan Çapalar İle Zaman Bozulması 102
75. Mükemmellik Çemberi I 103
76. Mükemmellik Çemberi II 104
77. Güçlülük Çapası 104
78. Huzur Çapası 105
79. Kaynak Üçgeni 106
80. Karar Vermeyi Kolaylaştırma 107
81. Kötü Duyguyu İyi Duygu İle Değiştirme 107
82. Güzel Duyguyu Yoğunlaştırma 108
83. İyi Duygu İçin Grup Çalışması 108
84. En İyi Duyguları Birleştirme 109
85. Tokalaşma İndüksiyonu İle İyi Duygu Çalışması 109
86. New Orleans Esneklik Kalıbı 110
87. Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi 111
88. Alt Modalite Ve Çapa İle İkna Durumunu Ortaya Çıkartma 113
89. Alt Modalite Ve Çapa İle İnanç Değiştirme 114
90. Alt Modalite Ve Çapa İle Fakirlik Bilincini Değiştirme 114
91. Alt Modalite Ve Çapa İle Neşe Ve Rahatlık 115
92. Kendinden Emin Olmamayı Merak Ve Heyecan Duygusu İle Değiştirme 116
93. Algı Pozisyonları 117
94. Üç Sandalye Tekniği 117
95. Karakter Tasviri 118
96. Meta Aynalama 119
97. Sınırlayıcı İnancı Gözden Geçirme Tekniği 120
98. Walt Disney Tekniği 123
99. Elmas Tekniği 124
100. Meta Model Ya Da Evrensel Modelleme 125
101. Meta Model Soru Kalıpları Tablosu 127
102. Dil Çabukluğu Kalıpları 129
103. Dilde Ön Kabuller 131
104. Bakış Açıları 133
105. Milton Model 134
106. Bilinçli Zihni Devre Dışı Bırakan Hipnotik Dil Kalıpları 135
107. Çerçeveler 139
108. Yeniden Çerçeveleme 142
109. Bağlamı Yeniden Çerçeveleme 143
110. İçeriği Yeniden Çerçeveleme 143
111. Yeni Bir Kısım (Taraf) Yaratma 145
112. Altı Adımda Yeniden Çerçeveleme 146
113. Mekânsal Yeniden Çerçeveleme 147
114. Stresi Rahatlamaya Çevirme 154
115. Devre Temizleme 154
116. Sinestezi 154
117. Beyin Temizleme Yöntemi 158
118. Bağları Düzenleme Yöntemi 159
119. Sevgi Bağı Kurma Yöntemi 160
120. Bağışlama Yöntemi 161
121. Bağ Kesme Yöntemi 162
122. Kişinin Kendisi İle Barışık Olması 162
123. Zaman Çizgisi Kavramı 164
124. İki Çeşit Zaman Algısı 164
125. Zaman Çizgisini Değiştirmek 166
126. Zaman Çizgisinin Alt Modaliteleri 167
127. Olası Zaman Çizgisi Modelleri Ve Zaman Çizgisini Açığa Çıkarma I 168
128. Zaman Çizgisini Açığa Çıkarma II 169
129. Zaman Çizgisini Ortaya Çıkarma Ve Kalibrasyon 169
130. Zaman Çizgisini Açığa Çıkarma Testi 169
131. Kişisel Zaman Çizgisinin Bulunması 170
132. Çoklu Zaman Çizgisi/Karar Tekniği 172
133. Paralel Geçmiş Zaman Çizgisi 173
134. Zaman Çizgisini Uzatıp Kısaltma 173
135. Zaman Çizgisini Silme Yöntemi 174
136. Zaman Çizgisinde Hedefe Odaklanmak 174
137. Zaman Çizgisinde Kaynak Üçgeni 175
138. Zaman Çizgisinde Negatif Duyguyu Değiştirmek 176
139. Zaman Çizgisinde Deneyimi Değiştirmek 178
140. Zaman Çizgisinde Olumsuz Etki Yaratan Bir Duygunun Üstesinden Gelmek 179
141. Zaman Çizgisinde Bağ Kesme Yöntemi 180
142. İnancın Zaman Çizgisinde Bütünleştirilmesi 181
143. Zaman Çizgisinde Hayatın Sonundan Bakmak 185
144. Zaman Çizgisi İle İlgili Küçük İpuçları 185
145. Zaman Çizgisinde Sihirli Ebeveyn Kalıbı 186
146. Zaman Çizgisinde Yeniden İşleme Kalıbı I 187
147. Zaman Çizgisinde Yeniden İşleme Kalıbı II 188
148. Yeniden İşleme Kalıbı Uygulama Örneği 189
149. Daha İyi Bir İnanca Geçiş Kalıbı 191
150. Karar Bozucu 192
151. Başarısızlığı Geri Bildirime Çevirme Stratejisi 193
152. Yemin Mühendisliği 194
153. Metafor 196
154. Mantıksal Düzeyler 200
155. Nlp Kontrol Listesi 205
156. Kaynak Şarjı Yöntemi 206